Numere anterioare

ACADEMICA 2018

MARTIE - APRILIE

Nr. 3-4  

Martie - Aprilie 2018, Anul XXVIII, 329-330

     
 

CUPRINS

 
     
CENTENAR 1918 - 2018 Pag.
27 MARTIE, CHIȘINĂU  
 

Cristian Hera, Un veac de la Unirea Basarabiei cu România
 

5
 

Gheorghe Duca, Centenarul Unirii și dezvoltarea spațiului științifico-cultural comun
 

8
28 MARTIE, IAȘI  
 

Cristian Hera, Omagiu făuritorilor Unirii Basarabiei cu România
 

10
 

Gheorghe Duca, Omagiu generației Unirii
 

12
 

Mihail Voicu, Sărbătorirea Centenarului Unirii Basarabiei cu România - Iași, 28 martie 2018
 

15
ZIUA ACADEMIEI ROMÂNE  
 

Cristian Hera, Dorina Rusu, 4 Aprilie - Ziua Academiei Române
 

18
 

Dan Berindei, Academia Română și menirea ei
 

22
 

Eugen Simion, Academia Română - 152
 

25
SUB CUPOLA ACADEMIEI  
 

Cristian Hera, Fundația Națională pentru Știință și Artă. Performanță de excepție - lansarea volumului cu numărul 200 din Opere Fundamentale
 

28
NICHITA STĂNESCU 1933-1983  
 

Cristian Hera, Nichita Stănescu, inegalabil reformator al versului românesc
 

30
 

Constantin Stere, Povestea unui Oraș sau despre cei care îl iubesc pe Nichita
 

32
DAN RĂDULESCU - 90  
 

Nicolae Anastasiu, Academicianul Dan Rădulescu la 90 de ani de viață
 

33
MARIA ZAHARESCU LA CEAS ANIVERSAR  
 

Cristian Hera, "Ambasador internațional" al școlii de chimie fizică
 

38
 

Ionel Haiduc, Omagiu colegial
 

40
 

Maria Crișan, Academician Maria Zaharescu, inițiator al cercetării în domeniul sol-gel în România
 

42
 

Vlad Tudor Popa, Academician Maria Zaharescu: cercetător, îndrumător, coleg și prieten
 

45
 

Maria Zaharescu, Profesorii mei. Cuvânt de mulțumire
 

47
BOGDAN C. SIMIONESCU - 70  
 

Cristian Hera, Academicianul Bogdan C. Simionescu la vârsta de 70 de ani
 

52
 

Maria Zaharescu, Academician Bogdan C. Simionescu - colaborare și comunicare
 

54
 

Dumitru-Dorin Prunariu, Academicianul Bogdan C. Simionescu - eminent intelectual, manager și caracter
 

57
 

Valeria Harabagiu, Academicianul Bogdan C. Simionescu - de ce îl prețuim, îl respectăm și îl admirăm ?
 

60
SAVANȚI AI ACADEMIEI ROMÂNE: LUDOVIC MRAZEC - ȘTEFAN S. NICOLAU  
 

Cristian Hera, Ludovic Mrazec - ilustru savant român
 

64
 

Emil Constantinescu, Ludovic Mrazec, modelul unui savant patriot
 

66
 

Nicolae Anastasiu, Ludovic Mrazec, 43 de ani în Academia Română 1901-1944
 

70
 

Gheorghe Udubașa, Ludovic Mrazec, director al Institutului Geologic al României (1906-1930)
 

78
 

Tudor Berza, Ludovic Mrazec - petrograf și tectonician
 

81
 

Antoneta Seghedi, Titus Brustur, Ludovic Mrazec, președinte și fondator al Societății Române de Geologie și al altor societăți și asociații din România
 

85
 

Victor Voicu, Omagiu academicianului Ștefan S. Nicolau, strălucit reprezentant al școlii medicale românești
 

95
 

Claude Nicolau, Ștefan S. Nicolau - Savantul și Omul
 

99
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE - 105  
 

Cristian Hera, Academia de Studii Economice - fanion al învățământului economic și de administrație din România
 

103
SOLUL - RESURSĂ REGENERABILĂ  
 

Nicolae Florea, Învelișul de sol, tezaur inestimabil și resursă naturală indispensabilă pentru lumea vie, dar vulnerabilă, necesitând ocrotire
 

105
IN MEMORIAM  
 

Ion Dogaru (1935-2018)
 

114
 

Șerban Papacostea (1928-2018)
 

115
 

Dinu C. Giurescu (1927-2017)
 

117
 

Claude Nicolau, Academician Dinu C. Giurescu (1927-2017)
 

119
CRONICA VIEȚII ACADEMICE 121
     
APARIȚII LA EDITURA ACADEMIEI 123
     
GHID PENTRU AUTORI 125
     
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006