PROIECTE FSE


SIPOCA 5
Creșterea capacitãþii administrative a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat de dezvoltare și implementare a sistemului de politici publice bazate pe dovezi
 


Analizã cu privire la reactivitatea administrației publice la nevoile întreprinderilor mici și mijlocii și ale mediului de afaceri, conform principiilor Small Business Act

Proces verbal de comunicare rezultat final selectie 1 expert (24.10.2018)
Proces verbal finalizare proces evaluare 1 expert (19.10.2018)
Proces verbal de selectie 1 expert (15.10.2018)
Anunt proces selectie 1 expert tip B pentru rezultatul 2.1 (02.10.2018)
Proces verbal de comunicare rezultate finale selectie experti (01.10.2018)
Proces verbal finalizare evaluare dosare 2 experți (26.09.2018)
Proces verbal soluționare contestație - Gaftea Viorel (24.09.2018)
Proces verbal soluționare contestație - Pãuna Carmen (24.09.2018)
Proces verbal selecție dosare 2 experți (20.09.2018)
Anunț procedurã de selectie a 2 experti pentru rezultatul 2.1 (07.09.2018)
Anunț proces selecție 2 experți (21.08.2018)
 

 

Analizã cu privire la reactivitatea administrației publice la nevoile întreprinderilor mici și mijlocii și ale mediului de afaceri, conform principiilor Small Business Act

Proces verbal finalizare evaluare dosare (30.08.2018)
Proces verbal finalizare evaluare dosare 6 experți (24.08.2018)
Proces verbal selecție dosare 6 experți (20.08.2018)
Notã privind modificarea "Calendarului de selecție" (10.08.2018)
ERATA - Anunț proces selecție 6 experți
Anunț proces selecție 6 experți (31.07.2018)
 

 

Evaluarea contribuției Programelor Guvernamentale derulate de MMACA în sprijinul dezvoltãrii sectorului IMM și a îmbunãtãțirii mediului de afaceri. (ex-post și ongoing)

Proces verbal finalizare evaluare dosare 8 experți (27.03.2018)
Proces verbal selecție dosare 8 experți (20.03.2018)
Anunț proces selecție 8 experți (07.03.2018)
 

 

Analizã ex-ante a necesitãții introducerii instituției mediatorului de credite, precum și a posibilitãților/ oportunitãților de operaționalizare a acesteia.

Proces verbal finalizare evaluare dosare 4 experti (27.03.2018)
Proces verbal selecție dosare 4 experti (20.03.2018)
Anunt proces selectie 4 experti (07.03.2018)
 

 

Studiu de impact cu privire la înfiintarea și operationalizarea unui fond de investitii cu capital de risc realizat

Proces verbal finalizare selecție dosare 6 experti (19.02.2018) 
Proces verbal selectie 6 experti (13.02.2018)
ERATA - Anunt proces selectie 6 experti
Anunt proces selectie 6 experti (02.02.2018)
 

 

Studiu privind perceptia mediului de afaceri referitor la implementarea Legii nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali business angels în vederea instituirii unui mecanism de monitorizare a implementãrii acesteia

Proces verbal finalizare selecție dosare 6 experti (19.02.2018)
Proces verbal selectie 6 experti (13.02.2018)
ERATA - Anunt proces selectie 6 experti
Anunt proces selectie 6 experti (02.02.2018)
 

 

Analizã ex-post a structurilor moderne de sprijinire a dezvoltãrii afacerilor (incubatoare de afaceri, acceleratoare de afaceri, parcuri industriale și tehnologice, clustere, centre de afaceri etc.)

Proces verbal finalizare selecție dosare 1 poziție expert (17.11.2017)  
Proces verbal selectie 1 expert (10.11.2017)
Anunt proces selectie 1 expert (01.11.2017)
 

 

Analizã ex-post a structurilor moderne de sprijinire a dezvoltãrii afacerilor (incubatoare de afaceri, acceleratoare de afaceri, parcuri industriale și tehnologice, clustere, centre de afaceri etc.)
 
Proces verbal punctaj 1 expert (29.09.2017)

Proces verbal selectie 1 expert (28.09.2017)
Anunt proces selectie 1 expert (19.09.2017)
 

 

Analizã cu privire la oportunitãțile de dezvoltare a sectorului IMM în contextul inițiativelor bio-economice ale Uniunii Europene.
 
Proces verbal selectie dosare 2 experti (11.09.2017)

Anunt finalizare etapa selectie dosare 2 experti (04.09.2017)
Anunt proces selectie 2 experti (21.08.2017)
 

 

Analizã ex-post a structurilor moderne de sprijinire a dezvoltãrii afacerilor (incubatoare de afaceri, acceleratoare de afaceri, parcuri industriale si tehnologice, clustere, centre de afaceri, etc.)
 
Proces verbal selectie dosare 4 experti (11.09.2017)

Anunt finalizare etapa selectie dosare 4 experti (04.09.2017)
Anunt proces selectie 4 experti (21.08.2017)
 

 

Analizã cu privire la evoluția și situația actualã a sectorului IMM și a mediului de afaceri din România (realizãri, dificultãți întâmpinate, cerințe și perspective). Identificarea și propunerea unor mãsuri și acțiuni necesare pentru rezolvarea problemelor semnalate.
 
Proces verbal selectie dosare 6 experti (11.09.2017)

Anunt finalizare etapa selectie dosare 6 experti (04.09.2017)
Anunt proces selectie 6 experti (21.08.2017)
 

 

Comunicat de presã proiect SIPOCA5 (27.07.2017)
 

 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006